Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wystąpienia w KBO

12.10.2018. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne.

20.05.2016. Prawdopodobieństwo

04.12.2015. On securities portfolio optimization, preferences, payoff matrix estimation and uncertain mixed decision making (O optymalizacji konstrukcji portfela papierów wartościowych, preferencjach,  szacowaniu macierzy wypłat i o strategiach mieszanych w warunkach niepewności)

02.10.2015. Innovative products and newsvendor problem under uncertainty without probabilities (produkty innowacyjne i zagadnienie gazeciarza w warunkach niepewności Knighta)

13.03.2015. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (problemy badawcze i możliwe rozwiązania)

20.09.2013. O regule decyzyjnej wspomaganej etapem prognostycznym opierającym się na współczynniku awersji decydenta do ryzyka

28.06.2013. Plany habilitacyjne. Optymalizacja w warunkach niepewności.

15.03.2013. Hybryda reguł Hurwicza i Bayesa jako nowa metoda podejmowania decyzji w  warunkach niepewności

25.01.2013. Dobre obyczaje w nauce (dc.)

11.01.2013. Dobre obyczaje w nauce

12.2011. Dyskusja nad organizacją konferencji Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2012

09.2010. Jak uczyć przedmiotów ilościowych na uczelniach ekonomicznych w zrozumiały i przyjemny sposób?

01.2009. Autorefat rozprawy doktorskiej „Metody optymalizacji czasowo-kosztowej projektu”

12.2007. Prezentacja poprzedzająca otwarcie przewodu doktorskiego

11.2007. Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej

10.2007. Przegląd wybranych metod skracania czasu realizacji projektu

09.2006. Prezentacja nowej metody optymalizacji czasowo-kosztowej projektu

06.2006. O niedokładności algorytmu CPM-COST

09.2005. Optymalna lokalizacja obiektów

05.2005. O stopniach realizacji celów cząstkowych w optymalizacji wielocelowej

05. 2004. Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego

03.2003. Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?