Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzje i promotorstwa

2019.07.26. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Chinese Business Review

2019.07.12. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR’19

2019.06.30. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research SOR’19

2019.03. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Croatian Operational Research Review

2018. 11. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Foundations of Computing and Decision Sciences

2018.04. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych panu mgr. Michałowi Urbaniakowi za rozprawę doktorską „Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych” obronioną 19 marca 2018 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (promotor główny: prof. Wojciech Sikora, promotor pomocniczy: dr Helena Gaspars-Wieloch)

2017. 11. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Central European Journal of Operations Research

2017. 08. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Central European Journal of Operations Research

2017.02. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Croatian Operational Research Review

2016.12. Przygotowanie recenzji artykułu (w ramach peer-review) do czasopisma Croatian Operational Research Review

2012.06. Przygotowanie recenzji pracy licencjackiej pana GRZEGORZA LEWANDOWSKIEGO (WIGE, UEP)

pt. Optymalizacja rozmieszczenia jednostek funkcjonalnych na przykładzie firmy Metalowiec

(promotor: dr Marcin Anholcer)