Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacje

Sprawdź mój dorobek tu:

- Google scholars  ( http://scholar.google.pl/ )

- Researchgate  ( http://www.researchgate.net/ )

- ORCID ID ( https://orcid.org/0000-0003-0033-3836 )

71

Gaspars-Wieloch H. Role of scenario planning and probabilities in economic decision problems – literature review and new conclusions. CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS ENGINEERING’2019. Vilnius 2019, p.111-121, https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.011

70

Gaspars-Wieloch H. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2018. ISBN 978-83-7417-990-4

69

Gaspars-Wieloch H. A scenario-based shortest path algorithm for optimizing the sequence of choices under uncertainty, w: Organizacja i Zarządzanie, 113, str. 83-96, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017

68

Gaspars-Wieloch H. The Impact of the Structure of the Payoff Matrix on the Final Decision made Under Uncertainty, w: Asia-Pacific Journal of Operational Research, 2018

DOI: https://doi.org/10.1142/S021759591850001X

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

67

Gaspars-Wieloch H. A Decision Rule for Uncertain Multi-Criteria Pure Decision Making and Independent Criteria, w: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(87) 2017, s. 77-92

DOI: 10.15290/ose.2017.03.87.06

66

Gaspars-Wieloch H. Project Net Present Value estimation under uncertainty, w: Central European Journal of Operations Research 2019,27(1), p.179-197

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

65

Gaspars-Wieloch H. Innovative projects scheduling with non-renawable resources on the basis of decision project graphs, w: Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR’17, Slovenian Society INFORMATIKA (SDI) Section for Operational Research (SOR), Lubljana, s. 426-433.

64

Gaspars-Wieloch H. Innovative projects scheduling with scenario-based decision project graphs, w: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2017 – Conference Proceedings, p.1-11, 2017, VGTU Press

DOI: 10.3846/cbme.2017.078

63

Gaspars-Wieloch H. A decision rule based on goal programming and one-stage models for uncertain multi-criteria mixed decision making and games against nature, w: Croatian Operational Research Review 8(1), p.61-76, 2017

DOI: 10.17535/crorr.2017.0004

62

Gaspars-Wieloch H. Resource allocation under complete uncertainty – case of asymmetric payoffs, w: Scientific Papers of Silesian University of Technology (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej), Organization and Management (Organizacja i Zarządzanie) 96, 2016, p.247-258

61

Gaspars-Wieloch H., Michalska E. On two applications of the Omega ratio: maxOmegamin and Omega(H+B), w: Research Papers of Wrocław University of Economics (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) 446, Metody i zastosowania badań operacyjnych. Wrocław 2016, p.21-36

DOI: 10.15611/pn.2016.446.02

60

Gaspars-Wieloch H., Newsvendor problem under complete uncertainty – a case of innovative products, w: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH 25(3), 2017, p.561-585, DOI: 10.1007/s10100-016-0458-3

http://link.springer.com/article/10.1007/s10100-016-0458-3

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

59

Gaspars-Wieloch H., O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności, w: STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, University of Economics in Katowice, 2015, p.42-61

58

Gaspars-Wieloch H., A decision rule for uncertain multicriteria mixed decision making based on the coefficient of optimism, w: MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING ’15, University of Economics in Katowice, 2015, p.32-47

57

Gaspars-Wieloch H., On Securities Portfolio Optimization, Preferences, Payoff Matrix
Estimation and Uncertain Mixed Decision Making, w: CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION‘2015, doi:10.3846/cibme.2015.04, VGTU Press, 2015

56

Gaspars-Wieloch H., O kursie „Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów”, czyli o mojej przygodzie z e-learningiem, w: Studia Oeconomica Posnaniensia 5/3, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, 120-142

55

Gaspars-Wieloch H., Innovative products and newsvendor problem under uncertainty without probabilities,w: Proceedings of the 13′th International Symposium on Operational Research SOR’15, Bled, Slovenia, 23-25 september 2015, Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operational Research, 343-350

54

Gaspars-Wieloch H., Modifications of the Omega ratio for decision making under uncertainty, w: Croatian Operational Research Review 6(2015),1, 181-194, DOI: 10.17535/crorr.2015.0015

53

Gaspars-Wieloch H., Modifications of the maximin joy criterion for decision making under uncertainty, w: Quantitative Methods in Economics XV(2), SGGW, Warsaw, 2014, 84-93

52

Gaspars-Wieloch H., The use of a modification of the Hurwicz’s decision rule in multicriteria decision making under complete uncertainty,w: Business, Management and Education 12(2), 2014, doi:10.3846/bme.2014.18

51

Gaspars-Wieloch H., On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker’s coefficient of optimism, w: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, 2015, 23: 579 – 594, DOI 10.1007/s10100-014-0364-5

http://link.springer.com/article/10.1007/s10100-014-0364-5

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

50

Gaspars-Wieloch H., Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, w: red. T. Trzaskalik, Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‚ 14. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 178, Katowice, s. 74-92

49

Gaspars-Wieloch H., Metoda skracania przekrojów ścieżek niedopuszczalnych sieci jako narzędzie optymalizacji czasowo-kosztowej projektu, w: Studia Oeconomica Posnaniesia 2013/1(10), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 26-45

http://www.soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/spis-artykulow/rocznik-2013

48

Gaspars-Wieloch H., On a decision rule for mixed strategy searching under uncertainty on the basis of the coefficient of optimism, w: Procedia – Social and Behavioral Sciences 110, Contemporary issues in Business, Management and Education 2013, Elsevier, 2014, p.923-931

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.938

47

Gaspars-Wieloch H., Anholcer M., Accuracy of the Kaufmann and Desbazeille Algorithm for Time-Cost Trade-off Project Problems, w: Statistical Review (Przegląd Statystyczny) 2013/3, Polska Akademia Nauk, str. 341-358

46

Gaspars-Wieloch H., On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker’s risk aversion, w: Proceedings of the 12th International Symposium on Operational Research, SOR ‚ 13, Slovenian Society INFORMATIKA, ed. L. Zadnik Stirn, J. Zerovnik, J. Povh, S. Drobne, A. Lisec, Lubljana 2013

45

Gaspars-Wieloch H., Możliwe zastosowania algorytmu Bermana w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięcia, w: Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka – przykłady zastosowań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. J.B. Gajda, R. Jadczak, Łódź 2011

44

Gaspars-Wieloch H., Modifications of the Hurwicz’s decision rule,w: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, 2014, 22(4): 779-794, DOI 10.1007/s10100-013-0302-y

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10100-013-0302-y

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

 

43

Gaspars-Wieloch H., Metakryterium w ciągłej wersji optymalizacji wielocelowej – analiza mankamentów metody i próba jej udoskonalenia, w: Zastosowania badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

 

42

Gaspars-Wieloch H., Time-cost project management with Solver, w: Contemporary Issues in Business, Management and Education’2012, Proceedings, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press, Vilnius 2012

doi:10.3846/cibme.2012.43

PDF

 

41

Gaspars-Wieloch H., Zastosowanie raportów Solvera do zarządzania czasem projektu, w: Z prac Katedry Badań Operacyjnych, Sikora W. (red.), Zeszyty Naukowe 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

40

Gaspars-Wieloch H., Ograniczona skuteczność metod optymalizacyjnych w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów decyzyjnych, w: EKONOMISTA 2012/3, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, s.303-324

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE NA LIŚCIE FILADELFISJKIEJ

39

Gaspars-Wieloch H., Anholcer M., Badania operacyjne z Excelem, wydanie pierwsze, MD 263, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012

38

Gaspars-Wieloch H., Anholcer M.,  Efficiency analysis of the Kaufmann and Desbazeille algorithm for the deadline problem w: Operations Research and Decisions 2011/1, vol 21, the Publishing House of the Wrocław University of Technology, Wrocław 2011

37

Gaspars-Wieloch H.,  How to teach quantitative subjects at universities of economics in a comprehensible and pleasant way? w: Didactics of Mathematics 7 (11), red. Janusz Łyko, Antoni Smoluk, the Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2010

36

Gaspars-Wieloch H.,  Zastosowanie zagadnienia transportowego z kryterium czasu do optymalizacji zaopatrzenia sieci supermarketów w: Decyzje logistyczne z Excelem, red. Maciej Szymczak, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Diffin, Poznań 2011

35

Gaspars-Wieloch H.,  Zagadnienie produkcji jako szczególny przypadek uogólnionego zagadnienia transportu w: Decyzje logistyczne z Excelem, red. Maciej Szymczak, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Difin, Poznań 2011

34

Gaspars-Wieloch H., Anholcer M., Godlewski M., Optymalizacja produkcji i dystrybucji mebli w: Decyzje logistyczne z Excelem, red. Maciej Szymczak, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Difin, Poznań 2011

33

Gaspars-Wieloch H.,  Sieciowe planowanie projektu w: Podstawy badań operacyjnych i ekonometrii, Brzęczek T., Gaspars-Wieloch H., Godziszewski B., wydanie pierwsze, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010

32

Gaspars-Wieloch H., Uogólnienie modeli optymalizacyjnych służących do generowania krzywych kosztów w analizie czasowo-kosztowej projektu, w: Z prac Katedry Badań Operacyjnych, zeszyt naukowy nr 138, W. Sikora (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010

31

Gaspars-Wieloch H., Rozwiązywanie zadań programowania liniowego w Excelu w: Ekonometria z Excelem – przykłady i zadania, Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., wydanie pierwsze, MD 245, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010

30

Gaspars-Wieloch H., Szacowanie i weryfikacja liniowych modeli ekonometrycznych w: Ekonometria z Excelem – przykłady i zadania, Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., wydanie pierwsze, MD 245, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010

29

Gaspars-Wieloch H., Ekonometryczne modelowanie sezonowości w: Ekonometria z Excelem – przykłady i zadania, Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., wydanie pierwsze, MD 245, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010

28

Gaspars-Wieloch H., The discrete location problem for a chain of homogeneous facilities, w: Przegląd Statystyczny 2009/3-4, red. Mirosław Szreder, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009

27

 

Gaspars-Wieloch H., Wyznaczanie wariantów czasowo-kosztowych realizacji projektu, w: Badania operacyjne w planowaniu projektów, Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, red. Tadeusz Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009

26

Gaspars-Wieloch H., Metody optymalizacji czasowo-kosztowej przedsięwzięcia, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, styczeń 2009

25

Gaspars-Wieloch H., Przegląd wybranych metod skracania czasu realizacji przedsięwzięcia, w: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych’07, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, red. Donata Kopańska-Bródka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008

24

Gaspars-Wieloch H., Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych, w: Inwestycje na Rynku Kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, W. Tarczyński (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

23

Gaspars-Wieloch H., Przegląd modeli optymalizacyjnych stosowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, w: Z prac Katedry Badań Operacyjnych, zeszyt naukowy nr 104, W. Sikora (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008

22

Gaspars-Wieloch H., Programowanie dynamiczne, w: Badania Operacyjne, W. Sikora (red.), Anholcer M., Godlewski M., Marcinkowski J., Stodulny P., PWE, Warszawa 2008

21

Gaspars-Wieloch H., Analiza sieciowa przedsięwzięć, w: Badania Operacyjne, W. Sikora (red.), Anholcer M., Godlewski M., Marcinkowski J., Stodulny P., PWE, Warszawa 2008

20

Gaspars H., Alokacja zasobu w warunkach niepewności: modele decyzyjne i procedury obliczeniowe, w: Badania Operacyjne i Decyzje 2007/1, czasopismo naukowe, red. T. Galanc, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 

19

Gaspars H., Optymalna lokalizacja obiektów, w: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1167, red. Juliusz Siedlecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007

18

Gaspars H., Propozycja nowego algorytmu w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, w: Badania Operacyjne i Decyzje 2006/3-4, czasopismo naukowe, red. T. Galanc, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006

17

Gaspars H., Analiza czasowo-kosztowa (CPM-COST). Algorytm a model optymalizacyjny, w: Badania Operacyjne i Decyzje 2006/1, czasopismo naukowe, red. T. Galanc, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006

16

Gaspars H., Badanie opłacalności długoterminowych strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż, w: Z prac Katedry Badań Operacyjnych, zeszyt naukowy nr 62, red. K. Piasecki, W. Sikora, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

15

Gaspars H., Anholcer M., Owczarkowski A., Modele ekonometryczne, w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

14

Gaspars H., Programowanie w warunkach ryzyka w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

13

Gaspars H., Analiza sieciowa przedsięwzięć w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

12

Gaspars H., Programowanie dyskretne w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone), MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

11

Gaspars H., Anholcer M., Programowanie nieliniowe w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

10

Gaspars H., Optymalizacja wielokryterialna w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie drugie (poprawione i rozszerzone) MD 163, Wydawnictwo AE, Poznań 2005

9

Gaspars H., Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego, w: Rynek kapitałowy – Skuteczne inwestowanie, zeszyt naukowy nr 389, red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004

8

Gaspars H., Sikora W., Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?, w: Modelowanie preferencji a ryzyko’04, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2004

7

Gaspars H., Anholcer M., Owczarkowski A., Modele ekonometryczne w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

6

Gaspars H., Programowanie w warunkach ryzyka w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

5

Gaspars H., Analiza sieciowa przedsięwzięć w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

4

Gaspars H., Programowanie dyskretne w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

3

Gaspars H., Anholcer M., Programowanie nieliniowe w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

2

Gaspars H., Optymalizacja wielokryterialna w: Przykłady i zadania z Badań Operacyjnych i Ekonometrii, Anholcer M., Gaspars H., Owczarkowski A., Sikora W. (red.), wydanie pierwsze, MD 140, Wydawnictwo AE, Poznań 2003

1

Praca magisterska: Wyznaczenie optymalnej strategii inwestowania na podstawie analizy portfelowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, luty 2003