Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Przedmioty

Na uczelni prowadzę / prowadziłam zajęcia z następujących przedmiotów:

Analiza decyzyjna

Badania operacyjne

Badania operacyjne i ekonometria

Badania operacyjne w logistyce

Ekonometria

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Optymalizacja dyskretna

Podstawy ekonometrii

Prognozowanie i symulacje

Zarządzanie projektami

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu

Prezentacja pracy doktorskiej (studia doktoranckie)

(Materiały można pobrać tu:   www.moodle.ue.poznan.pl)