Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pełnione funkcje

- Współpracownik Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (od 2015)

- Członek Komitetu Naukowego CHINESE BUSINESS REVIEW (od 2017)

- Członek Komitetu Naukowego CHINA-USA BUSINESS REVIEW (od 2017)

- Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (od grudnia 2016)

- Przewodnicząca Komisji ds. Promocji Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (od października 2016 do grudnia 2016)

- Opiekun grupy 2 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (2016-2017)

- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016”(2016)

- Przewodniczenie sesji „PRODUCTION” podczas międzynarodowej konferencji naukowej SOR’15 w Bledzie (Słowenia), 23-25 września 2015

- Kierowanie projektem badawczym w ramach grantu uzyskanego w konkursie SONATA 8 organizowanego przez NCN. Nr projektu: 2014/15/D/HS4/00771 (21.07.2015 – 20.07.2018). Tytuł projektu: „Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne”

- Członkostwo w Radzie Programowej IV Konferencji Naukowej „Gospodarka Światowa i Krajowa. Jej wyzwania we współczesnych czasach”, 24-26 października 2014, Szczecin

- Członkostwo w Radzie Programowej III Konferencji Naukowej „Gospodarka Światowa i Krajowa. Jej wyzwania we współczesnych czasach”, 25-26 kwietnia 2013, Międzyzdroje

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. Michała Urbaniaka. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych”. (od lipca 2013 do kwietnia 2018)

- Przewodnicząca Komisji ds. Promocji Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (od października 2012 do września 2013)

- Autorka kursu E-learningowego pt. „OPTYMALIZACJA CZASOWO-KOSZTOWA PROJEKTU” stworzonego w ramach projektu KADRY DLA GOSPODARKI przez firmę MEDIAKURSY: http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/kursy-e-learningowe/

- Członkostwo w Radzie Programowej II Konferencji Naukowej „Gospodarka Światowa i Krajowa. Jej wyzwania we współczesnych czasach”, 10-11 września 2012, Szczecin

- Członkostwo w Radzie Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (od września 2012)

- Członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (07.2012-09.2012)

- Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji „Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2012”(2012)

- Module Leader w ramach programu Joint MSc in International Business and Management (wrzesień 2011 – luty 2012)

- Członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (07.2011-09.2011)

- Koordynator specjalności Analityka Gospodarcza (kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIGE) od 2010 do 2012

- Członkostwo w Komisji ds. Promocji Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (od 2008 do 2010)

- Członkostwo w Uczelnianym Kolegium Elektorskim na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (2008)

- Członkostwo w Wydziałowym Kolegium Elektorskim na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (2008)

- Opiekun grupy 1 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (2007-2008)

- Członkostwo w Komitecie Okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości (od 2006 do 2015)

- Członkostwo w Komisji ds. Olimpiady Przedsiębiorczości (od 2006)

- Członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania (06.2006-08.2006)

- Członkostwo w Wydziałowym Kolegium Elektorskim na Wydziale Zarządzania (2005)

- Opiekun grupy 2 na Wydziale Zarządzania (2004 – 2006)