Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Konferencje

Tytuł prezentacji/publikacji: The assignment problem in human resource project management – case of innovative and innovation projects

International Conference:  30th European Conference on Operational Research EURO’ 2019

Organizator: European Association of Operational Research Society.

Kierownik naukowy konferencji: Prof. Luis Gouveia

Termin: 23-26 czerwca 2019

Miejsce: Dublin, Irlandia

***

Tytuł prezentacji: Critical analysis of classical scenario-based strategic decision rules.

Konferencja naukowa:  Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy 2019

Organizator: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zakład Informatyki i Ekonometrii

Kierownik naukowy konferencji:

Termin: 17-18 czerwca 2017

Miejsce: Ustroń, Polska

***

Tytuł prezentacji: Role of scenario planning and probabilities in economic decision problems – literature review and new conclusions

International Conference:  Contemporary Issues in Business, Management and Economic Engineering’ 2019

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr. J. Stankevičienė

Termin: 9-10 maja 2019

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

Tytuł prezentacji: Spare parts quantity problem under uncertainty – case of totally new devices

8th International Workshop on Multiple Criteria Decision Making

Organizator:  Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Termin: 7-9 kwietnia 2019

Miejsce: Ustroń

***

Tytuł prezentacji: Wykorzystanie sieci alternatywno-decyzyjnych i planowania scenariuszowego w harmonogramowaniu projektów

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Organizator:  Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr hab. Marian Matłoka

Termin: 6 kwietnia 2018

Miejsce: Poznań

***

Tytuł prezentacji: O przydatności matematyki i narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu.

Sesja naukowa w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

Termin: 5 lutego 2018

Miejsce: Poznań

***

Tytuł prezentacji: Innovative projects scheduling with non-renewable resources on the basis of decision project graphs.

International Conference: The 14th International Symposium on Operations Research in Slovenia, SOR’17

Organizator:  Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operational Research

Kierownik naukowy konferencji: L. Zadnik Stirn

Termin: 27-29 września 2017

Miejsce: Bled, Slovenia

***

Tytuł prezentacji/publikacji: A scenario-based shortest path algorithm for optimizing the sequence of choices under uncertainty.

Konferencja naukowa:  Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy 2017

Organizator: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zakład Informatyki i Ekonometrii

Kierownik naukowy konferencji:

Termin: 19-20 czerwca 2017

Miejsce: Ustroń, Polska

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Innovative projects scheduling with scenario-based decision project graphs

International Conference:  Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2017

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr. J. Stankevičienė

Termin: 11-12 maja 2017

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Reguła decyzyjna wspierająca wielokryterialne poszukiwanie strategii czystej w warunkach niepewności dla niezależnych macierzy wypłat

XXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2016

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Kierownik naukowy konferencji: prof. K. Piasecki

Termin: 16-18 października 2016

Miejsce: Czerniejewo (koło Gniezna)

***

Tytuł prezentacji/publikacji: A decision rule for uncertain multi-criteria mixed decision making and 1-stage models

International Conference: The 16th International Conference on Operational Research KOI 2016 in CROATIA

Organizator: Croatian Operational Research Society (CRORS)

Kierownik naukowy konferencji: prof. Rudolf Scitovski, University of Osijek, Croatia

Termin: 27-29 września 2016

Miejsce: Osijek, Croatia

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Spare parts quantity problem, interval loss matrix, uncertainty with unknown probabilities

International Conference:  28th European Conference on Operational Research EURO’ 2016

Organizator: European Association of Operational Research Society and the Polish OR Society at Poznan University of Technology.

Kierownik naukowy konferencji: Prof. Daniele Vigo

Termin: 3-6 lipca 2016

Miejsce: Poznań, Poland

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Resource allocation under complete uncertainty – case of asymmetric payoffs.

Konferencja naukowa:  Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy 2016

Organizator: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zakład Informatyki i Ekonometrii

Kierownik naukowy konferencji:

Termin: 20-21 czerwca 2016

Miejsce: Ustroń, Polska

***

Tytuł prezentacji/publikacji: On securities portfolio optimization, preferences, payoff matrix estimation and uncertain mixed decision making

International Conference:  Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2015

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr. J. Stankevičienė

Termin: 12-13 listopada 2015

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

Tytuł prezentacji/publikacji: O regułach decyzyjnych maxΩmin i Omega(H+B), czyli o dwóch zastosowaniach wskaźnika Omega (autorzy: Gaspars-Wieloch H., Michalska E.)

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2015

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kierownik naukowy konferencji: prof. E. Konarzewska-Gubała

Termin: 18-20 października 2015

Miejsce: Łagów (koło Zgorzelca)

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Innovative products and newsvendor problem under uncertainty without probabilities

International Conference: The 13th International Symposium on Operations Research in Slovenia, SOR’15

Organizator:  Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operational Research

Kierownik naukowy konferencji: L. Zadnik Stirn

Termin: 23-25 września 2015

Miejsce: Bled, Slovenia 

***

Tytuł prezentacji/publikacji: A decision rule for mixed strategy searching and uncertain multricriteria decision making based on the coefficient of optimism

6th International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’15

Organizator: Department of Operations Research, University of Economics in Katowice

Kierownik naukowy konferencji: prof. T. Trzaskalik

Termin: 22-24 marca 2015

Miejsce: Ustroń

***

Tytuł prezentacji/publikacji: O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności i poprzedzonej etapem prognostycznym

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’15

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: prof. T. Trzaskalik

Termin: 22-24 marca 2015

Miejsce: Ustroń

***

***

Tytuł prezentacji/publikacji: The use of a modification of the Hurwicz’s decision rule in multicriteria decision making under complete uncertainty”

International Conference:  Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2014

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr. J. Stankevičienė

Termin: 13-14 listopada 2014

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Modifications of the Omega ratio for decision making under uncertainty

International Conference: The 15th International Conference on Operational Research KOI 2014 in CROATIA

Organizator: Croatian Operational Research Society (CRORS)

Kierownik naukowy konferencji: prof. Rudolf Scitovski, University of Osijek, Croatia

Termin: 24-26 września 2014

Miejsce: Osijek, Croatia

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Modifications of the maximin joy criterion for decision making under uncertainty

International Conference: Quantitative methods in Economics’ 2014

Organizator: Department of Econometrics and Statistics, Warsaw University of Live Sciences

Kierownik naukowy konferencji: Prof. dr hab. Bolesław Borkowski

Termin: 23-24 czerwca 2014

Miejsce: Warszawa

***

Tytuł prezentacji/publikacji: On a decision rule for mixed strategy searching under uncertainty on the basis of the coefficient of optimism”

International Conference: Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2013

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Dr. I. Meidutė

Termin: 14-15 listopada 2013

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

Tytuł prezentacji/publikacji: On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker’s risk aversion

International Conference: The 12th International Symposium on Operations Research in Slovenia, SOR’13

Organizator:  Slovenian Society INFORMATIKA, Section for Operations Research

Kierownik naukowy konferencji:

Termin: 25-27 września 2013

Miejsce: Dolenijske Toplice, Slovenia

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’13

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: prof. T. Trzaskalik

Termin: 17-19 marca 2013

Miejsce: Ustroń

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Time-cost project managment with Solver

International Conference: Contemporary Issues in Business, Management and Education’ 2012

Organizator: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management

Kierownik naukowy konferencji: Dr. I. Meidutė

Termin: 15 listopada 2012

Miejsce: Vilnius, Lithuania

***

ORGANIZACJA KONFERENCJI 

XXXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2012

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Kierownik naukowy konferencji: prof. W. Sikora

Termin: 23-25 września 2012

Miejsce: Kórnik (koło Poznania)

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Metakryterium w ciągłej wersji optymalizacji wielocelowej – analiza mankamentów metody i próba jej udoskonalenia

XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2011

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kierownik naukowy konferencji: prof. E. Konarzewska-Gubała

Termin: 16-18 października 2011

Miejsce: Trzebieszowice

***

Tytuł: How to teach quantitative subjects at universities of economics in a comprehensible and pleasant way?

Konferencja Naukowa: Dydaktyka Matematyki 2010. Nauczanie matematyki i przedmiotów pokrewnych na studiach ekonomicznych.  PDF

Organizator: Katedra Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Kierownik naukowy konferencji: prof. A. Smoluk

Termin: 14-17 września 2010

Miejsce: Wrocław

***

Tytuł: Możliwe zastosowania algorytmu Bermana w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć

Konferencja Naukowa: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2009   PDF

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego 

Kierownik naukowy konferencji: prof. Jan B. Gajda

Termin: 18-20 października 2009

Miejsce: Cedzyna

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Zarządzanie czasem i kosztem projektów

Konferencja Naukowa: Badania operacyjne w planowaniu projektów

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: prof. T. Trzaskalik

Termin: 20 listopada 2008

Miejsce: Katowice

***

Tytuł publikacji: Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rynki Kapitałowe – Skuteczne inwestowanie 08

Organizator: Uniwersytet Szczeciński 

Kierownik naukowy konferencji: prof. W. Tarczyński

Termin: 7-9 września 2008

Miejsce: Kołobrzeg

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Przegląd wybranych metod skracania czasu realizacji przedsięwzięcia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2007

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: prof. D. Kopańska-Bródka

Termin: 21-23 października 2007

Miejsce: Ustroń

***

Tytuł prezentacji: Facilities’ location – optimization models.

Konferencja zagraniczna: 30th Annual Conference of the German Classification Society (GfKl 2006): Advances in Data Analysis

Organizator: Institute ofStatistics and Econometrics, FreeUniversity ofBerlin

Kierownik naukowy konferencji: prof. Hans – J. Lenz

Termin: 8-10 marca 2006

Miejsce: Berlin

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Optymalna lokalizacja obiektów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne Tendencje Rozwojowe Badań Operacyjnych 2005

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Kierownik naukowy konferencji: prof. J. Siedlecki

Termin: 16-18 października 2005

Miejsce: Duszniki Zdrój

***

Tytuł publikacji: Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rynki Kapitałowe – Skuteczne inwestowanie 04

Organizator: Uniwersytet Szczeciński

Kierownik naukowy konferencji: prof. W. Tarczyński

Termin: 5-7 września 2004

Miejsce: Międzyzdroje

***

Tytuł prezentacji/publikacji: Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’03

Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Kierownik naukowy konferencji: prof. T. Trzaskalik

Termin: 30 marca – 1 kwietnia 2003

Miejsce: Ustroń